Toimintasuunnitelmat

 

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.8.2017 - 31.7.2018

 

Yleistä:

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys on toiminut vuodesta 1984 lähtien kodin ja koulun yhteistyöelimenä Veikkolan kouluissa (Veikkolan ja Vuorenmäen koulut). Yhdistyksen toiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä kaikkien Veikkolan koululaisten hyväksi.

 

Hallinto:

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Vuosikokousten välisenä aikana yhdistyksen toiminnasta vastaa ja toimintaa ohjaa syyskokouksen valitsema hallitus. Toimintaa kehitetään toimintavuoden aikana hallituksen päätöksellä.

 

Toiminta:

Yhdistys toimii molempien koulujen vanhempainyhdistyksenä sekä Veikkolan että Vuorenmäen koulun. Toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten viihtyvyyteen sekä hyvään kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä asioita. Välituntiviihtyvyyttä pyritään lisäämään mm. hankkimalla välituntivälineitä. Yhdistys pyrkii osaltaan vaikuttamaan oppilaiden koulunkäynnin sujuvuuteen, turvallisuuteen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin kylällä järjestäen teematapahtumia, luentoja ja muuta toimintaa. Myös kodin ja koulun yhteistyötä sekä vanhempien viestien välittämistä kouluun ja koulusta vanhemmille lisätään. Kasvatuskumppanuuden tukeminen toimii yhdistyksen teemana.

 

Vuosittaisia tapahtumia:

 • Stipendit keväällä 2017
  • 3.lk vuoden Lukutsempparille
  • 5.lk vuoden Tsempparille
  • 9.lk vuoden Tsempparille
 • Välituntivälineiden / oppimista tukevien välineiden hankinta (syksy ja kevät)
 • Laskiaisrieha laskiaistiistaina
 • Veikkolan tähdet –tapahtuma vappuviikolla 2018, suunnittelu aloitetaan heti koulun alkaessa syksyllä 2017
 • Asiantuntijaluennot / keskusteluillat: Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan kasvatukseen / päihteiden käyttöön / opetukseen ym. vanhemmuuteen liittyviä luento / keskusteluiltoja yhteistyössä muiden tahojen mm. koulun kanssa.
  • Päihdekasvatusinfo vanhemmille syksyn 2017 vanhempainillan yhteydessä
 • Koululaisille koulupäivän aikana luento / esiintyjä / tapahtuma, mahdollisuuksien mukaan
  • Päihdekasvatus 7.lk-8.lk keväällä 2017 / Raide ry
 • Yhdistys seuraa kunnan sekä valtakunnallista päätöksen tekoa ja pyrkii vaikuttamaan niihin mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys nostaa esiin keskeisiä lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen sekä turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimii vanhempien äänitorvena. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan koulujen ja Veikkolan alueen viihtyvyyteen ja osallistuu muiden yhdistysten ym. tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttamistyöhön tarpeen mukaan. Vaikuttamistoiminnassa yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä koulun ja sen henkilökunnan kanssa.
 • Yhdistys toimii yhteistyössä muiden Veikkolan lasten ja nuorten yhdistysten kanssa, esim. MLL Pohjois-Kirkkonummen yhdistys ja Venttu ry
 • Jalkkarit: Jalkkari toiminta on tärkeä osa veikkolalaista turvallisuutta. Jalkkarit koostuvat vanhemmista, jotka viikonloppupartioinnillaan kylällä haluavat lisätä nuorten turvallisuutta.

 

Tiedotustoiminta:

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja nostaa esiin tärkeitä ajankohtaisia asioita Facebook- ja internet-sivuillaan, Helmi-järjestelmän kautta, Veikkolan Kyläyhdistyksen tiedotuskanavien kautta sekä kirjoittamalla artikkeleita mm. Kirkkonummen Sanomiin ja Kylänraitti - lehteen. Tapahtumista sekä muusta ajankohtaisesta toiminnasta tiedotetaan lisäksi kylän ilmoitustauluilla ym. paikoissa.

 

Jäsenhankinta ja jäsenten toiminta:

Yhdistys markkinoi toimintaansa ja mahdollisuutta liittyä yhdistyksen jäseneksi Facebook- ja internet-sivujen lisäksi mm. koulun lukuvuositiedotteessa ja Helmen kautta sekä tapahtumissa ym. jaettavassa tiedotuskirjeessä. FB tykkäyksiä toukokuussa 2017 on 299. Vanhempia ja muita huoltajia pyritään osallistamaan yhdistyksen ja koulun toiminnan kehittämiseen.

 

Toiminnan rahoitus:

Yhdistys rahoittaa toimintaansa kannatusmaksuin, kunnalta saadulla vuosittaisella avustuksella ja tarvittaessa omatoimisella varainhankinnalla.

 

Toimintasuunnitelman liitteenä talousarvio toimintakaudelle 2017-2018.

 

Veikkolassa 24.5.2017

 

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys, Hallitus

 

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle  1.8.2016 - 31.7.2017

 

Yleistä:

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys on toiminut vuodesta 1984 lähtien kodin ja koulun yhteistyöelimenä Veikkolan kouluissa. Yhdistyksen toiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä kaikkien lasten hyväksi.

 

Hallinto:

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Vuosikokousten välisenä aikana yhdistyksen toiminnasta vastaa ja toimintaa ohjaa syyskokouksen valitsema hallitus. Toimintaa kehitetään toimintavuoden aikana hallituksen päätöksellä.

 

Toiminta:

Yhdistys toimii molempien  koulujen  vanhempainyhdistyksenä sekä Veikkolan että Vuorenmäen koulujen. Toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten viihtyvyyteen sekä hyvään kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä asioita. Välitunti viihtyvyyttä pyritään lisäämään mm. hankkimalla välituntivälineitä. Yhdistys pyrkii osaltaan vaikuttamaan oppilaiden koulunkäynnin sujuvuuteen, turvallisuuteen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin kylällä järjestäen teematapahtumia, luentoja ja muuta toimintaa. Myös todellista kodin ja koulun yhteistyötä, sekä vanhempien viestien välittämistä kouluun ja koulusta vanhemmille lisätään. Kasvatuskumppanuuden tukeminen toimii yhdistyksen teemana. 

 

Vuosittaisia tapahtumia:

 • MKKV ala- ja yläkouluille (1.9.2016 ja 12.9.2016)
 • Veikkolan tähdet, kodin ja koulun päivän tuntumassa?
 • Välituntivälineiden  / kouluapuvälineiden hankinta (syksy ja kevät)
 • Asiantuntijaluennot / keskusteluillat: Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan kasvatukseen / päihteiden käyttöön / opetukseen ym. vanhempia koskeviin aiheisiin liittyviä luento / keskusteluiltoja yhteistyössä muiden tahojen mm. koulun kanssa.
 • Koululaisille koulupäivän aikana luento / esiintyjä / tapahtuma, mahdollisuuksien mukaan
 • Jalkkarit: Jalkkari toiminta on tärkeä osa Veikkolalaista turvallisuutta. Jalkkarit koostuvat vanhemmista, jotka viikonloppupartioinnillaan kylällä haluavat lisätä nuorten turvallisuutta.
 • Stipendit keväällä 2017 5.lk vuoden tsempparille
 • Yhdistys seuraa kunnan sekä valtakunnallista päätöksen tekoa ja pyrkii vaikuttamaan niihin tarvittaessa. Yhdistys nostaa esiin keskeisiä lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimii vanhempien äänitorvena. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan koulujen ja alueen viihtyvyyteen ja osallistuu muiden yhdistysten ym. tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttamistyöhön tarpeen mukaan. Vaikuttamistoiminnassa yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä koulun ja sen henkilökunnan kanssa.
 • Tiedotustoiminta: Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja nostaa esiin tärkeitä ajankohtaisia asioita facebook- ja internet-sivuillaan, Helmi-järjestelmän kautta,  Veikkolan Kyläyhdistyksen tiedotuskanavien kautta sekä kirjoittamalla artikkeleita mm. Kirkkonummen Sanomiin ja Kylänraitti - lehteen. Tapahtumista sekä muusta ajankohtaisesta toiminnasta tiedotetaan lisäksi kylän ilmoitustauluilla ym. paikoissa.

 

 • Jäsenhankinta ja jäsenten toiminta: Yhdistys markkinoi toimintaansa ja mahdollisuutta liittyä yhdistyksen jäseneksi facebook- ja internet-sivujen lisäksi mm. koulun lukuvuositiedotteessa ja Helmen kautta sekä tapahtumissa ym. jaettavassa tiedotuskirjeessä. FB tykkäyksiä huhtikuussa 2016 on 212.

 

Vanhempia ja muita huoltajia pyritään osallistamaan yhdistyksen ja koulun toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan rahoitus:  Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin sekä kunnalta saadulla vuosittaisella avustuksella sekä tarvittaessa omatoimisella varainhankinnalla .

 

Toimintasuunnitelman liitteenä talousarvio 2016-2017.

 

Veikkolassa 24.4.2016

 

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys, Hallitus

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle  1.8.2014 - 31.7.2015

 

Yleistä

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys on toiminut vuodesta 1984 lähtien kodin ja koulun yhteistyöelimenä Veikkolan kouluissa. Yhdistyksen toiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä kaikkien lasten hyväksi.

 

Hallinto

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Vuosikokousten välisenä aikana yhdistyksen toiminnasta vastaa ja toimintaa ohjaa syyskokouksen valitsema hallitus. Toimintaa kehitetään toimintavuoden aikana hallituksen päätöksellä.

 

Toiminta

Yhdistys toimii molempien koulujen vanhempainyhdistyksenä. Toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten viihtyvyyteen, sekä hyvään kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä asioita. Välitunti viihtyvyyttä pyritään lisäämään mm. hankkimalla välituntivälineitä. Yhdistys pyrkii osaltaan vaikuttamaan oppilaiden koulunkäynnin sujuvuuteen, turvallisuuteen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin kylällä järjestäen teematapahtumia, luentoja ja muuta toimintaa. Myös todellista kodin ja koulun yhteistyötä, sekä vanhempien viestien välittämistä kouluun ja koulusta vanhemmille lisätään. Kasvatuskumppanuuden tukeminen toimii yhdistyksen teemana. 

 

Vuosittaisia tapahtumia

 • Messut/tapahtuma kodin ja koulun päivänä (syksyllä) yhteistyössä koulujen kanssa
 • Laskiaistapahtuma: Jo perinteeksi muodostunut laskiaistapahtuma järjestetään luistelukentällä tai toisen koulun pihalla sääolosuhteiden mukaan.
 • Mopoturvallisuus koulutus: Yhdistys osallistuu mopoturvallisuus koulutuksen järjestämiseen ja kustannuksiin koulun 8-luokkalaisilla yhteistyössä muiden Pohjois-Kirkkonummelaisten yhdistysten kanssa. (Jos ehyt hanke ei maksa keväällä 2015)
 • Asiantuntijaluennot/keskusteluillat: Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan kasvatukseen/ opetukseen ym. vanhempia koskeviin aiheisiin liittyviä luento/keskusteluiltoja yhteistyössä muiden tahojen mm. koulun kanssa.
 • Koululaisille koulupäivän aikana luento/esiintyjä/tapahtuma, mahdollisuuksien mukaan
 • Jalkkarit: Jalkkari toiminta on tärkeä osa Veikkolalaista turvallisuutta. Jalkkarit koostuvat vanhemmista, jotka viikonloppupartioinnillaan kylällä haluavat lisätä nuorten turvallisuutta.
 • Yhdistys seuraa kunnan, sekä valtakunnallista päätöksen tekoa ja pyrkii vaikuttamaan niihin tarvittaessa. Yhdistys nostaa esiin keskeisiä lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimii vanhempien äänitorvena. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan koulujen ja alueen viihtyvyyteen ja osallistuu muiden yhdistysten ym. tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttamistyöhön tarpeen mukaan. Vaikuttamistoiminnassa yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä koulun ja sen henkilökunnan kanssa.
 • Tiedotustoiminta: Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja nostaa esiin tärkeitä ajankohtaisia asioita facebook- ja internet-sivuillaan, Veikkolan Kyläyhdistyksen tiedotuskanavien kautta, sekä kirjoittamalla artikkeleita mm. Kirkkonummen Sanomiin ja Kylänraitti - lehteen. Tapahtumista, sekä muusta ajankohtaisesta toiminnasta tiedotetaan lisäksi kylän ilmoitustauluilla ym. paikoissa.
 • Jäsenhankinta ja jäsenten toiminta: Yhdistys markkinoi toimintaansa ja mahdollisuutta liittyä yhdistyksen jäseneksi facebook- ja internet-sivujen lisäksi mm. koulun lukuvuositiedotteessa, sekä tapahtumissa ym. jaettavassa tiedotuskirjeessä. FB tykkäyksiä huhtikuussa 2014 on noin 130.

Yhdistys kerää listaa talkoolaisista, jotka voivat olla mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Vanhempia ja muita huoltajia pyritään osallistamaan yhdistyksen ja koulun toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan rahoitus: Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin sekä omatoimisella varainhankinnalla. Toimintaan pyritään tarvittaessa myös hakemaan avustuksia.

Toimintasuunnitelman liitteenä talousarvio 2014-2015.

 

Veikkolassa 28.4.2014

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys, Hallitus