Toimintasuunnitelmat

 

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.8.2021 - 31.7.2022

 

Yleistä:

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys on toiminut vuodesta 1984 lähtien kodin ja koulun yhteistyöelimenä Veikkolan kouluissa (Veikkolan ja Vuorenmäen koulut). Yhdistyksen toiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää sekä yhteiskunnallisiin asioihin kantaa ottavaa, niiltä osin, jotka koskevat koululaisten oikeuksia ja yhteisverstaisuutta Veikkolassa. Veikkolan Koti ja koulu-yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin.

 

Hallinto:

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa (kevät ja syyskaudella). Vuosikokousten välisenä aikana yhdistyksen toiminnasta vastaa ja toimintaa ohjaa syyskokouksen valitsema hallitus (puheenjohtaja ja 6-8 hallituksen jäsentä). Toimintaa kehitetään toimintavuoden aikana hallituksen päätöksellä.

 

Toiminta:

Yhdistys toimii molempien koulujen vanhempainyhdistyksenä sekä Veikkolan, että Vuorenmäen koulujen. Toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten viihtyvyyteen sekä hyvään kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä asioita. Lisäksi yhdistys pyrkii ottamaan kantaa ajantasaisiin ilmiöihin sekä toimimaan yhteistyössä Kirkkonummen yhteisen vanhempainyhdistyksen kanssa.

Välituntiviihtyvyyttä pyritään lisäämään mm. hankkimalla välituntivälineitä.

Yhdistys pyrkii osaltaan vaikuttamaan oppilaiden koulunkäynnin sujuvuuteen, turvallisuuteen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja mahdollistamaan perheiden yhteistä kanssakäymistä kylällä, järjestäen teematapahtumia, luentoja ja muuta toimintaa.

Yhdistys ottaa myös kantaa valtakunnallisiin asioihin, jotka koskettavat koulunkäyntiä ja lasten ja nuorten viihtyvyyttä / turvallisuutta.

Kasvatuskumppanuuden tukeminen toimii yhdistyksen teemana. 

 

Vuosittaisia tapahtumia:

 • *Stipendit keväällä 2022

  *3.lk vuoden lukutsemppari (1. kpl / luokka perusteena ”Erityisesti lukemisessa tsempanneelle” opettajan valinnan mukaan)

   *5.lk vuoden tsemppari (2 / luokka; Tyttö ja poika / luokka; Perusteena  ”Luokan tsemppari - parantanut omalla toiminnallaan luokan yhteishenkeä. Kannustava, positiivinen asenne, haluaa luoda hyvää henkeä koko luokan kesken” oppilaiden äänestyksen perusteella)

   *9.lk vuoden tsemppari (2/ luokka; Tyttö ja poika / luokka; Perusteena  ”Luokan tsemppari - parantanut omalla toiminnallaan luokan yhteishenkeä. Kannustava, positiivinen asenne, haluaa luoda hyvää henkeä koko luokan kesken” oppilaiden äänestyksen perusteella)

  *Välituntivälineiden / oppimisen tuen välineiden hankinta (syksy ja kevät)

   *Laskiaisrieha laskiaistiistaina

 • *Veikkolan Talent-tapahtuma. Tämä toteutuu joka toinen vuosi. Suunnittelu aloitetaan heti koulun alkaessa kevälukuvuotena, tammikuussa 2022.

 •  *Joulupuuro Pop Up-tapahtuma marraskuussa (ensimmäinen toteutui 11/2019).

    *Yhdistys muistaa uusia ekaluokkalaisia tammikuussa Ekaluokan Sankari - kirjeellä.

    *Asiantuntijaluennot/ keskusteluillat; Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan kasvatukseen / päihteiden käyttöön / turvallisuuteen/ opetukseen ym.vanhempia koskeviin aiheisiin liittyviä luento / keskusteluiltoja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

  *Osallistuminen Vuorenmäen koulun Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisiin ja toimintaan, yhdistyksen edustajana toimii 1-2 hallituksen jäsentä sovitusti.

   *Osallistuminen koulun yhteisiin tapahtumiin mm. vanhempainillat, koulumessut

   *Yhdistyy osallistuu Veikkolan koti ja koulu-yhdistyksen jäsenenä Kirkkonummen        vanhempainyhdistyksen kattojärjestön tapaamisiin. Tapaamisiin osallistuu sovittu yhdistyksen edustaja.

   *Yhdistys seuraa kunnan sekä valtakunnallista päätöksen tekoa ja pyrkii vaikuttamaan niihin    tarvittaessa. Yhdistys nostaa esiin keskeisiä lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja             turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimii vanhempien äänitorvena.

   *Yhdistys osallistuu muiden yhdistysten ym. tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttamistyöhön tarpeen mukaan. Vaikuttamistyössä yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä koulun ja henkilökunnan kanssa.

  *Yhdistys toimii yhteistyössä muiden Veikkolan lasten ja nuorten yhdistysten kanssa.

  * Vuosittaisia tapahtumia selkeyttämään on yhdistys tehnyt vuosikellon, joka ohjaa Veikkolan Koti ja koulu-yhdistyksen toimintaa.

Tiedotustoiminta:

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja nostaa esille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita pääasiallisesti yhdistyksen Facebook-sivustolla, Wilma järjestelmän kautta sekä tuomalla esille yhdistyksen toimintaa esim. paikallisen Kylänraitti-lehden sekä Kirkkonummen Sanomien kautta.

 

Jäsenhankinta ja jäsenten toiminta:

Yhdistys markkinoi toimintaansa ja mahdollisuutta liittyä yhdistyksen jäseneksi Facebook-sivujen lisäksi mm.koulujen lukuvuositiedoitteessa, wilman kautta olevassa tiedotteessa, vanhempain iltoihin osallistumalla sekä yhdistyksen järjestämisissä tapahtumissa. Tapahtumissa on jaettavissa yhdistyksen kannatusmaksusta kertova esite. Vanhempia ja muita huoltajia pyritään osallistamaan yhdistyksen ja koulun toiminnan kehittämiseen.

 

Toiminnan rahoitus:

Yhdistys rahoittaa toimintansa kannatusmaksuilla sekä tarvittaessa omatoimisella varainhankinnalla. Kunnan vuosittainen avustus on kunnan säästösyiden vuoksi jäänyt saamatta, kunnan ollessa jakamatta avustusta.

 

Toimintasuunnitelman liitteenä talousarvio toimintakaudelle 2021-2022.

 

Veikkolassa 26.5.2021

 

Veikkolan Koti ja koulu-yhdistys, Hallitus

 

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle  1.8.2016 - 31.7.2017

 

Yleistä:

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys on toiminut vuodesta 1984 lähtien kodin ja koulun yhteistyöelimenä Veikkolan kouluissa. Yhdistyksen toiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä kaikkien lasten hyväksi.

 

Hallinto:

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Vuosikokousten välisenä aikana yhdistyksen toiminnasta vastaa ja toimintaa ohjaa syyskokouksen valitsema hallitus. Toimintaa kehitetään toimintavuoden aikana hallituksen päätöksellä.

 

Toiminta:

Yhdistys toimii molempien  koulujen  vanhempainyhdistyksenä sekä Veikkolan että Vuorenmäen koulujen. Toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten viihtyvyyteen sekä hyvään kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä asioita. Välitunti viihtyvyyttä pyritään lisäämään mm. hankkimalla välituntivälineitä. Yhdistys pyrkii osaltaan vaikuttamaan oppilaiden koulunkäynnin sujuvuuteen, turvallisuuteen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin kylällä järjestäen teematapahtumia, luentoja ja muuta toimintaa. Myös todellista kodin ja koulun yhteistyötä, sekä vanhempien viestien välittämistä kouluun ja koulusta vanhemmille lisätään. Kasvatuskumppanuuden tukeminen toimii yhdistyksen teemana. 

 

Vuosittaisia tapahtumia:

 • MKKV ala- ja yläkouluille (1.9.2016 ja 12.9.2016)
 • Veikkolan tähdet, kodin ja koulun päivän tuntumassa?
 • Välituntivälineiden  / kouluapuvälineiden hankinta (syksy ja kevät)
 • Asiantuntijaluennot / keskusteluillat: Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan kasvatukseen / päihteiden käyttöön / opetukseen ym. vanhempia koskeviin aiheisiin liittyviä luento / keskusteluiltoja yhteistyössä muiden tahojen mm. koulun kanssa.
 • Koululaisille koulupäivän aikana luento / esiintyjä / tapahtuma, mahdollisuuksien mukaan
 • Jalkkarit: Jalkkari toiminta on tärkeä osa Veikkolalaista turvallisuutta. Jalkkarit koostuvat vanhemmista, jotka viikonloppupartioinnillaan kylällä haluavat lisätä nuorten turvallisuutta.
 • Stipendit keväällä 2017 5.lk vuoden tsempparille
 • Yhdistys seuraa kunnan sekä valtakunnallista päätöksen tekoa ja pyrkii vaikuttamaan niihin tarvittaessa. Yhdistys nostaa esiin keskeisiä lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimii vanhempien äänitorvena. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan koulujen ja alueen viihtyvyyteen ja osallistuu muiden yhdistysten ym. tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttamistyöhön tarpeen mukaan. Vaikuttamistoiminnassa yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä koulun ja sen henkilökunnan kanssa.
 • Tiedotustoiminta: Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja nostaa esiin tärkeitä ajankohtaisia asioita facebook- ja internet-sivuillaan, Helmi-järjestelmän kautta,  Veikkolan Kyläyhdistyksen tiedotuskanavien kautta sekä kirjoittamalla artikkeleita mm. Kirkkonummen Sanomiin ja Kylänraitti - lehteen. Tapahtumista sekä muusta ajankohtaisesta toiminnasta tiedotetaan lisäksi kylän ilmoitustauluilla ym. paikoissa.

 

 • Jäsenhankinta ja jäsenten toiminta: Yhdistys markkinoi toimintaansa ja mahdollisuutta liittyä yhdistyksen jäseneksi facebook- ja internet-sivujen lisäksi mm. koulun lukuvuositiedotteessa ja Helmen kautta sekä tapahtumissa ym. jaettavassa tiedotuskirjeessä. FB tykkäyksiä huhtikuussa 2016 on 212.

 

Vanhempia ja muita huoltajia pyritään osallistamaan yhdistyksen ja koulun toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan rahoitus:  Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin sekä kunnalta saadulla vuosittaisella avustuksella sekä tarvittaessa omatoimisella varainhankinnalla .

 

Toimintasuunnitelman liitteenä talousarvio 2016-2017.

 

Veikkolassa 24.4.2016

 

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys, Hallitus

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle  1.8.2014 - 31.7.2015

 

Yleistä

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys on toiminut vuodesta 1984 lähtien kodin ja koulun yhteistyöelimenä Veikkolan kouluissa. Yhdistyksen toiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä kaikkien lasten hyväksi.

 

Hallinto

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Vuosikokousten välisenä aikana yhdistyksen toiminnasta vastaa ja toimintaa ohjaa syyskokouksen valitsema hallitus. Toimintaa kehitetään toimintavuoden aikana hallituksen päätöksellä.

 

Toiminta

Yhdistys toimii molempien koulujen vanhempainyhdistyksenä. Toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten viihtyvyyteen, sekä hyvään kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä asioita. Välitunti viihtyvyyttä pyritään lisäämään mm. hankkimalla välituntivälineitä. Yhdistys pyrkii osaltaan vaikuttamaan oppilaiden koulunkäynnin sujuvuuteen, turvallisuuteen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin kylällä järjestäen teematapahtumia, luentoja ja muuta toimintaa. Myös todellista kodin ja koulun yhteistyötä, sekä vanhempien viestien välittämistä kouluun ja koulusta vanhemmille lisätään. Kasvatuskumppanuuden tukeminen toimii yhdistyksen teemana. 

 

Vuosittaisia tapahtumia

 • Messut/tapahtuma kodin ja koulun päivänä (syksyllä) yhteistyössä koulujen kanssa
 • Laskiaistapahtuma: Jo perinteeksi muodostunut laskiaistapahtuma järjestetään luistelukentällä tai toisen koulun pihalla sääolosuhteiden mukaan.
 • Mopoturvallisuus koulutus: Yhdistys osallistuu mopoturvallisuus koulutuksen järjestämiseen ja kustannuksiin koulun 8-luokkalaisilla yhteistyössä muiden Pohjois-Kirkkonummelaisten yhdistysten kanssa. (Jos ehyt hanke ei maksa keväällä 2015)
 • Asiantuntijaluennot/keskusteluillat: Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan kasvatukseen/ opetukseen ym. vanhempia koskeviin aiheisiin liittyviä luento/keskusteluiltoja yhteistyössä muiden tahojen mm. koulun kanssa.
 • Koululaisille koulupäivän aikana luento/esiintyjä/tapahtuma, mahdollisuuksien mukaan
 • Jalkkarit: Jalkkari toiminta on tärkeä osa Veikkolalaista turvallisuutta. Jalkkarit koostuvat vanhemmista, jotka viikonloppupartioinnillaan kylällä haluavat lisätä nuorten turvallisuutta.
 • Yhdistys seuraa kunnan, sekä valtakunnallista päätöksen tekoa ja pyrkii vaikuttamaan niihin tarvittaessa. Yhdistys nostaa esiin keskeisiä lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimii vanhempien äänitorvena. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan koulujen ja alueen viihtyvyyteen ja osallistuu muiden yhdistysten ym. tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttamistyöhön tarpeen mukaan. Vaikuttamistoiminnassa yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä koulun ja sen henkilökunnan kanssa.
 • Tiedotustoiminta: Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja nostaa esiin tärkeitä ajankohtaisia asioita facebook- ja internet-sivuillaan, Veikkolan Kyläyhdistyksen tiedotuskanavien kautta, sekä kirjoittamalla artikkeleita mm. Kirkkonummen Sanomiin ja Kylänraitti - lehteen. Tapahtumista, sekä muusta ajankohtaisesta toiminnasta tiedotetaan lisäksi kylän ilmoitustauluilla ym. paikoissa.
 • Jäsenhankinta ja jäsenten toiminta: Yhdistys markkinoi toimintaansa ja mahdollisuutta liittyä yhdistyksen jäseneksi facebook- ja internet-sivujen lisäksi mm. koulun lukuvuositiedotteessa, sekä tapahtumissa ym. jaettavassa tiedotuskirjeessä. FB tykkäyksiä huhtikuussa 2014 on noin 130.

Yhdistys kerää listaa talkoolaisista, jotka voivat olla mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Vanhempia ja muita huoltajia pyritään osallistamaan yhdistyksen ja koulun toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan rahoitus: Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin sekä omatoimisella varainhankinnalla. Toimintaan pyritään tarvittaessa myös hakemaan avustuksia.

Toimintasuunnitelman liitteenä talousarvio 2014-2015.

 

Veikkolassa 28.4.2014

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys, Hallitus