Toimintasuunnitelmat

 

Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.8.2021 - 31.7.2022

 

Yleistä:

Veikkolan Koti ja koulu -yhdistys on toiminut vuodesta 1984 lähtien kodin ja koulun yhteistyöelimenä Veikkolan kouluissa (Veikkolan ja Vuorenmäen koulut). Yhdistyksen toiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää sekä yhteiskunnallisiin asioihin kantaa ottavaa, niiltä osin, jotka koskevat koululaisten oikeuksia ja yhteisverstaisuutta Veikkolassa. Veikkolan Koti ja koulu-yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin.

 

Hallinto:

Yhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu kahdesti vuodessa (kevät ja syyskaudella). Vuosikokousten välisenä aikana yhdistyksen toiminnasta vastaa ja toimintaa ohjaa syyskokouksen valitsema hallitus (puheenjohtaja ja 6-8 hallituksen jäsentä). Toimintaa kehitetään toimintavuoden aikana hallituksen päätöksellä.

 

Toiminta:

Yhdistys toimii molempien koulujen vanhempainyhdistyksenä sekä Veikkolan, että Vuorenmäen koulujen. Toiminnassa painotetaan lasten ja nuorten viihtyvyyteen sekä hyvään kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä asioita. Lisäksi yhdistys pyrkii ottamaan kantaa ajantasaisiin ilmiöihin sekä toimimaan yhteistyössä Kirkkonummen yhteisen vanhempainyhdistyksen kanssa.

Välituntiviihtyvyyttä pyritään lisäämään mm. hankkimalla välituntivälineitä.

Yhdistys pyrkii osaltaan vaikuttamaan oppilaiden koulunkäynnin sujuvuuteen, turvallisuuteen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja mahdollistamaan perheiden yhteistä kanssakäymistä kylällä, järjestäen teematapahtumia, luentoja ja muuta toimintaa.

Yhdistys ottaa myös kantaa valtakunnallisiin asioihin, jotka koskettavat koulunkäyntiä ja lasten ja nuorten viihtyvyyttä / turvallisuutta.

Kasvatuskumppanuuden tukeminen toimii yhdistyksen teemana. 

 

Vuosittaisia tapahtumia:

 • *Stipendit keväällä 2022

  *3.lk vuoden lukutsemppari (1. kpl / luokka perusteena ”Erityisesti lukemisessa tsempanneelle” opettajan valinnan mukaan)

   *5.lk vuoden tsemppari (2 / luokka; Tyttö ja poika / luokka; Perusteena  ”Luokan tsemppari - parantanut omalla toiminnallaan luokan yhteishenkeä. Kannustava, positiivinen asenne, haluaa luoda hyvää henkeä koko luokan kesken” oppilaiden äänestyksen perusteella)

   *9.lk vuoden tsemppari (2/ luokka; Tyttö ja poika / luokka; Perusteena  ”Luokan tsemppari - parantanut omalla toiminnallaan luokan yhteishenkeä. Kannustava, positiivinen asenne, haluaa luoda hyvää henkeä koko luokan kesken” oppilaiden äänestyksen perusteella)

  *Välituntivälineiden / oppimisen tuen välineiden hankinta (syksy ja kevät)

   *Laskiaisrieha laskiaistiistaina

 • *Veikkolan Talent-tapahtuma. Tämä toteutuu joka toinen vuosi. Suunnittelu aloitetaan heti koulun alkaessa kevälukuvuotena, tammikuussa 2022.

 •  *Joulupuuro Pop Up-tapahtuma marraskuussa (ensimmäinen toteutui 11/2019).

    *Yhdistys muistaa uusia ekaluokkalaisia tammikuussa Ekaluokan Sankari - kirjeellä.

    *Asiantuntijaluennot/ keskusteluillat; Yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan kasvatukseen / päihteiden käyttöön / turvallisuuteen/ opetukseen ym.vanhempia koskeviin aiheisiin liittyviä luento / keskusteluiltoja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

  *Osallistuminen Vuorenmäen koulun Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisiin ja toimintaan, yhdistyksen edustajana toimii 1-2 hallituksen jäsentä sovitusti.

   *Osallistuminen koulun yhteisiin tapahtumiin mm. vanhempainillat, koulumessut

   *Yhdistyy osallistuu Veikkolan koti ja koulu-yhdistyksen jäsenenä Kirkkonummen        vanhempainyhdistyksen kattojärjestön tapaamisiin. Tapaamisiin osallistuu sovittu yhdistyksen edustaja.

   *Yhdistys seuraa kunnan sekä valtakunnallista päätöksen tekoa ja pyrkii vaikuttamaan niihin    tarvittaessa. Yhdistys nostaa esiin keskeisiä lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja             turvallisuuteen liittyviä asioita ja toimii vanhempien äänitorvena.

   *Yhdistys osallistuu muiden yhdistysten ym. tahojen järjestämään toimintaan ja vaikuttamistyöhön tarpeen mukaan. Vaikuttamistyössä yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä koulun ja henkilökunnan kanssa.

  *Yhdistys toimii yhteistyössä muiden Veikkolan lasten ja nuorten yhdistysten kanssa.

  * Vuosittaisia tapahtumia selkeyttämään on yhdistys tehnyt vuosikellon, joka ohjaa Veikkolan Koti ja koulu-yhdistyksen toimintaa.

Tiedotustoiminta:

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja nostaa esille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita pääasiallisesti yhdistyksen Facebook-sivustolla, Wilma järjestelmän kautta sekä tuomalla esille yhdistyksen toimintaa esim. paikallisen Kylänraitti-lehden sekä Kirkkonummen Sanomien kautta.

 

Jäsenhankinta ja jäsenten toiminta:

Yhdistys markkinoi toimintaansa ja mahdollisuutta liittyä yhdistyksen jäseneksi Facebook-sivujen lisäksi mm.koulujen lukuvuositiedoitteessa, wilman kautta olevassa tiedotteessa, vanhempain iltoihin osallistumalla sekä yhdistyksen järjestämisissä tapahtumissa. Tapahtumissa on jaettavissa yhdistyksen kannatusmaksusta kertova esite. Vanhempia ja muita huoltajia pyritään osallistamaan yhdistyksen ja koulun toiminnan kehittämiseen.

 

Toiminnan rahoitus:

Yhdistys rahoittaa toimintansa kannatusmaksuilla sekä tarvittaessa omatoimisella varainhankinnalla. Kunnan vuosittainen avustus on kunnan säästösyiden vuoksi jäänyt saamatta, kunnan ollessa jakamatta avustusta.

 

Toimintasuunnitelman liitteenä talousarvio toimintakaudelle 2021-2022.

 

Veikkolassa 26.5.2021

 

Veikkolan Koti ja koulu-yhdistys, Hallitus