Toiminta-ajatus

Kasvatuskumppanuuden tukeminen

Edistää kodin ja koulun välistä sekä eri koulujen välistä yhteistoimintaa

Tukea koteja ja kouluja niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä kasvuympäristö

Tuoda esille vanhempien mielipiteitä Veikkolan kouluja ja lasten kasvatusta koskevissa kysymyksissä

Toimia koulujen ja oppilaiden huoltajien yhteistyöelimenä

Johtokuntien lakkauttamisen jälkeen ainoa kokoontuva virallinen foorumi kodin ja koulun välillä