LUVN-malli : Läsnäolo, kouluviihtyvyys ja poissaolot

Kouluviihtyvyys ja koulupoissaolot: KouluKunnossa

Länsi-Uuudenmaan hyvinvointialue on ottanut lukuvuonna 2023-2024 käyttöön KouluKunnossa-mallin kouluhyvinvoinnin tukemiseen ja koulupoissaoloihin puuttumiseen. 

Hankkeen tavoitteena on sitouttaa yhä useampi oppilas koulunkäyntiin entistä paremmin ja luoda kaikille mielekkäämpiä arki- ja oppimisympäristöjä. Malliin kuuluu koulupoissaolojen ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja vahva tuki. 

Lisätietoa voit lukea täältä: https://www.koulukunnossa.fi/

 

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulupoissaolot ja niiden taustalla olevat syyt näkyvät tavallisesti ensimmäiseksi kotona.

Lapsella tai nuorella voi olla pitkäänkin jatkuneita vaikeuksia tai haluttomuutta lähteä kouluun ennen kuin ongelma näkyy koulussa.

Jotta koulupoissaolojen ensimerkeistä saadaan tieto myös kouluun, on kodin ja koulun välisen yhteistyön oltava avointa ja vastavuoroista. 

Pitkittyvien koulupoissaolojen ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että koulun ja kodin välinen yhteistyö on  säännöllistä ja toimivaa. Mitä säännöllisemmiksi ja pitkäkestoisemmiksi poissaolot käyvät, sitä hankalampaa oppilaan on palata takaisin säännölliseen koulunkäyntiin. Näin ollen koulupoissaoloihin on puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Tyypillisiä koulupoissaolojen ensimerkkejä kotona: 

  • Suuria vaikeuksia lähteä kouluun aamuisin. 
  • Lisääntyneet somaattiset oireet, kuten vatsakipu, päänsärky tai pahoinvointi. 
  • Lisääntynyt ärtyneisyys tai vihamielisyys. 
  • Toistuvat pyynnöt saada jäädä kotiin koulupäivän ajaksi.
  • Lisääntynyt yleinen tai sosiaalinen ahdistus. 
  • Sosiaalisten tilanteiden välttely tai pelko. 
  • Muutokset kaverisuhteissa erityisesti koulussa. 
  • Palkitsevien tilanteiden etsiminen koulun ulkopuolelta.
  • Lisääntyneet huolet tai pelot. 
  • Masentuneisuus. 

Vanhempia kannustetaan olemaan yhteydessä kouluun, jos kotona näkyy haasteita. 

PDF-tiedostoKoulukunnossa_huoltajien_esite_082023.pdf (666 kB)
Huoltajien esite 08/2023
PDF-tiedostoKouluKunnossa_poissaolomalli.pdf (269 kB)
Poissaolomalli