Toimintakertomus 2013-2014

 

 

Veikkolan koti ja koulu –yhdistys ry

Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013 – 31.7.2014

 

Yleistä:                                           

Yhdistys on rekisteröity vuonna 1984 ja se on toiminut ansiokkaasti kuluneet 30 vuotta. Yhdistyksen tehtävänä on mm.:

 • Kasvatuskumppanuuden tukeminen
 • edistää kodin ja koulun välistä sekä eri koulujen välistä yhteistoimintaa
 • tukea koteja ja kouluja niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä kasvuympäristö
 • tuoda esille vanhempien mielipiteitä Veikkolan kouluja ja lasten kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia koulujen ja oppilaiden huoltajien yhteistyöelimenä
 • Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.

 

Toiminta:                                      

Toimintakaudella 2013-2014 yhdistys oli yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa järjestämässä seuraavia tapahtumia:

 • Elokuun lopussa toteutettiin kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Vastauksia saatiin noin 350kpl vanhemmilta ja opettajilta
 • 2.9 toiminnallinen vanhempainilta Vuorenmäessä, KK standi ja mahdollisuus vastata kyselyyn parilla läppärillä
 • Kestävän Kehityksen messut 26.9, kodin ja koulunpäivän tuntumassa, keräsi Veikkolan koululle lähes 1100 kävijää Veikkolan ja Vuorenmäen  koulujen oppilaista sekä vanhemmista.
 • Syksyllä 2013 hankittiin molemmille kouluille frisbeegolf kiekkoja.
 • Kirkkonummen kaikkien vanhempainyhdistysten yhteinen kokoontuminen syksyllä
 • Perinteinen laskiaisrieha helmikuussa, jäätilanteesta johtuen Veikkolan koulun pihalla
 • Opettajien lomautusten suhteen laitoimme yhdessä kaikkien Kirkkunummen vanhempainyhdistysten kanssa vastineen kunnahallitukselle
 • Lomautusten aikana järjestimme Riku Niemisen esiintymään ja piristämään koululaisia sekä opettajia.
 • Stipendit 5lk. oppilaille, luokan tsemppari -perusteena
 • Kysely lomautusten sujuvuudesta kouluissa

Jalkkarit partioivat kerran viikossa kylällä turvaten nuorten illanviettoa.

Yhdistys osallistui Veikkolan kylän aluefoorumin kokouksiin ja toimintaan.

 

Tiedotustoiminta:                     

Yhdistyksellä on Internet – sivut Kirkkonummen vanhempainyhdistysten yhteisellä sivustolla www.kotijakoulu.fi/veikkola , sekä omat Facebook sivut www.facebook.com/veikkolankotijakoulu . Toiminnan tiedottamiseen käytettiin edelleen myös Veikkolan Kylänraitti-lehteä sekä Kirkkonummen Sanomia. Jäsenistölle tiedotus on tapahtunut pääasiallisesti facebook-sivujen ja sähköpostin välityksellä. Mahdollisuutta liittyä yhdistyksen jäseneksi markkinoitiin tehostetusti mm. laskiaisriehassa ja koulujen vanhempainilloissa sekä tapahtumissa.

 

Hallinto:                                        

Yhdistyksen hallituksessa oli toimintavuonna puheenjohtaja, sekä viisi varsinaista jäsentä. Puheenjohtajana toimi Jani Lehmus ja varsinaisina jäseninä:

 • Minna Coles, varapuheenjohtaja
 • Niina Rossi, sihteeri
 • Elisa Hirvensalo, rahastonhoitaja
 • Tiina Matilainen
 • Shaheda Ali

Hallituksen varajäseninä toimivat Tiia Vihavainen sekä Veera Campell. Lisäksi hallituksen kokouksissa ovat olleet mukana opettajakunnan edustajina Veikkolan koululta Juha Wikström ja Pikki Lehtonen sekä rehtori Leila Kurki, Vuorenmäestä Saara Stravrou ja rehtori Esa Kukkasniemi.

Hallitus kokoontui 7 kertaa toimikauden aikana.

 

Toiminnan rahoitus:                 

Toiminta on katettu jäsenmaksuilla ja tapahtumissa tehdyllä varainhankinnalla sekä kunnan jakamalla tuella. Nämä käyvät lukuineen ilmi oheisesta tilinpäätöksestä.

 

Yhteenveto:                                

Pyrimme toimintakauden aikana tukemaan ja toimimaan mahdollisimman laajasti Veikkolan ja Vuorenmäen koulujen lasten hyväksi. Elokuussa 2013 toteutettiin kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, joka luovutettiin kouluille jatkoa varten. KeKe messut olivat kävijämäärältään  menestys ja tavoitteemme onkin järjestää molempien koulujen kanssa vastaavanlainen tapahtuma joka syksy kodin ja koulunpäivän tuntumassa. Lapset kun tekevät ohjelmat ja rastit, saadaan vanhemmatkin liikkeelle. Laskiaisriehassa oli jälleen paljon kyläläisiä paikalla ja Husky ajelua uutena juttuna. Lomautusten piristeenä Riku Nieminen toi mukavasti vaihtelua koululaisten arkeen kahdella setillä.

Kuten kaikessa vapaaehtoistyössä, mukana olevien toimijoiden panos on kullan arvoista. Vapaaehtoisia ei liikaa ole ollut tälläkään toimintakaudella mukana toiminnassa, joten olemme pienellä porukalla ponnistelleet  parhaamme. Toivotaan, että syykokouksessa saamme uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan.

Veikkolassa 30.8.2014

Veikkolan koti ja koulu –yhdistys ry