Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

2023-2024

Toimintasuunnitelma 2023-2024
 

Yhdistys toimii Masalan koulun vanhempainyhdistyksenä tarkoituksenaan jatkaa sujuvaa yhteistyötä
koulun kanssa ja edistää vanhempien verkostoitumista.

Lukukaudella 2023-2024 yhdistys pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteistyössä muiden Masalan alueen
alakoulujen eli Kartanonrannan koulun ja Nissnikun koulun vanhempainyhdistysten kanssa. Yhdistyksen
edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös Kirkkonummen koulujen vanhempainyhdistysten yhteisiin tapaamisiin ja mahdollisuuksien mukaan sitä kautta muotoutuvaan yhteistoimintaan.

 

Yhdistys on yleensä vuosittain järjestänyt oppilaille varainkeruutapahtumina Halloween- ja Wappudiscot.

Yhdistys lahjoittaa kevätjuhlassa oppilaille jaettavia stipendejä sekä muun muassa omat nokkahuilut kolmosluokkalaisille. Yhdistyksen tavoitteena on järjestää oppilaille myös liikuntamahdollisuuksia sekä tarjota kulttuurielämyksiä mahdollisuuksien mukaan. 

Yhdistys seuraa aktiivisesti Masalan koulun toimintaa sekä ottaa kantaa Masalan alueen kouluruokailua
ja koulujen siivousta sekä muihin oppilaiden hyvinvointia koskeviin asioihin.

Yhdistys on yhteydessä Kirkkonummen kuntaan ja muihin toimijoihin koululaisten asioita koskevassa
päätöksenteossa. Yhdistys seuraa, että koulumatkakuljetukset hoituvat turvallisesti ja että
iltapäiväkerhopaikkoja on tarjolla riittävästi. Yhdistys voi myös osallistua ja ottaa kantaa Masalan alueen
kehittämistä koskeviin suunnitelmiin siinä määrin kuin ne koskevat koulua ja sen oppilaita.

Lukukaudelle 2023-2024 yhdistys on vuosikokouksessaan hyväksynyt vapaaehtoisen 5 € kannatusmaksun.