Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelma 2021-2022

 

Masalan koti ja koulu -yhdistys ry
Kirkkonummi

Vuosikokous pidetään etänä Teamsissä 15.9.2021

Yhdistys toimii Masalan koulun vanhempainyhdistyksenä tarkoituksenaan jatkaa sujuvaa yhteistyötä
koulun kanssa ja edistää vanhempien verkostoitumista.

Lukukaudella 2021-2022 yhdistys pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteistyössä muiden Masalan alueen
alakoulujen eli Kartanonrannan koulun ja Nissnikun koulun vanhempainyhdistysten kanssa. Yhdistyksen
edustajat osallistuvat myös Kirkkonummen koulujen vanhempainyhdistysten yhteisiin tapaamisiin ja
mahdollisuuksien mukaan sitä kautta muotoutuvaan yhteistoimintaan.

Yhdistys on yleensä vuosittain järjestänyt 1.-4.-luokkalaisille varainkeruutapahtumina Halloween-diskon
ja Wappu-discon. Korona-tilannetta seurataan ja sen vuoksi todennäköisesti syyslukukaudella ei voida
järjestää isoa diskotapahtumaa. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys kerää varoja myös muilla tavoin.
Yhdistys lahjoittaa Reilun kaverin stipendit koulunsa päättäville oppilaille. Kuudensien luokkien oppilaat
äänestävät stipendien saajat joukostaan. Mahdollisuuksien mukaan jaetaan myös muita stipendejä.
Yhdistys välittää myös yritysten lahjoittamia stipendejä.
Yhdistys järjestää oppilaille liikuntamahdollisuuksia sekä tarjoaa kulttuurielämyksiä varojensa puitteissa
ja mahdollisuuksien mukaan. Talvella pidetään talviliikuntapäivä tai vastaava liikuntapainotteinen
tapahtuma.

Yhdistys seuraa aktiivisesti Masalan koulun toimintaa sekä ottaa kantaa Masalan alueen kouluruokailua
ja koulujen siivousta sekä oppilaiden hyvinvointia koskeviin asioihin.

Yhdistys on yhteydessä Kirkkonummen kuntaan ja muihin toimijoihin koululaisten asioita koskevassa
päätöksenteossa. Yhdistys seuraa, että koulumatkakuljetukset hoituvat turvallisesti ja että
iltapäiväkerhopaikkoja on tarjolla riittävästi. Yhdistys osallistuu ja ottaa kantaa Masalan alueen
kehittämistä koskeviin suunnitelmiin siinä määrin kuin ne koskevat koulua ja sen oppilaita.

Yhdistys järjestää yhteistyössä koulun kanssa avoimien ovien päivän yleensä sekä syksyllä että
keväällä. Tuolloin vanhemmat pääsevät tutustumaan tavalliseen koulupäivään ja voivat halutessaan
osallistua myös maksulliseen kouluruokailuun. Syksyn avoimien ovien päivää ei välttämättä pystytä
korona-syistä järjestämään.

Johtokunta esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi vapaaehtoisen jäsenmaksun keräämistä.