Toiminta-ajatus

Masalan koti- ja kouluyhdistys ry

Since 1993.
Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys.

Masalan koti- ja kouluyhdistys tukee koulua ja koteja hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa lapsille sekä toimii vanhempien yhteistyöverkostona. Seuraamme koulujen kuulumisia, järjestämme lapsille yhteisiä tapahtumia (Halloween- ja Wappudiscot ovat olleet  erityisen suosittuja) sekä otamme kantaa sellaisiin Kirkkonummen kunnan suunnitelmiin, jotka vaikuttavat koulujen toimintaan. Kaikki Masalan koulun oppilaiden vanhemmat kuuluvat yhdistykseen automaattisesti, erillistä liittymistä tai ilmoittautumista ei tarvita.

Kunkin kauden toimintasuunnitelma päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa syyslukukauden alkaessa. Tuolloin valitaan johtokunta oppilaiden vanhempien joukosta alkavalle lukuvuodelle.
Vain oppilaiden vanhemmat voivat olla mukana johtokunnassa.
Seuraava vuosikokous on 13.9.2023. 


Toimintasuunnitelman käytännön toteutuksesta johtokunta vastaa yhdessä aktiivisten vanhempien ja oppilaiden kanssa. Kaikki toiminta pyörii vapaaehtoisin voimin. Toimintaa rahoitetaan tapahtumien tuotoilla, kannatusmaksuilla ja mahdollisilla avustuksilla. Pyrimme viestimään toiminnastamme aktiivisesti muun muassa yhdistyksen Facebook-sivustolla ja koulun välityksellä Wilma-viestein. 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan muihin vanhempiin ja toimimaan yhdessä matalalla kynnyksellä Masalan koulun oppilaiden hyväksi! 

https://www.kirkkonummi.fi/masalan-koulun-omat-sivut