Taustaa RRR-hankkeelle

Rakkautta, Rajoja ja Rutiineja kampanjakortti

Kirkkonummen suomenkielisten koulujen vanhempainyhdistykset julkistivat Rakkautta, Rajoja ja Rutiineja suositukset sujuvoittamaan kirkkonummelaisten perheiden jokapäiväistä elämää. Kipinän prosessille antoi Suomessakin paljon keskustelua herättänyt Islannin malli. Suositusten tarkoituksena on auttaa perheitä yhdessä pohtimaan perheelle sopivia pelisääntöjä, jakamaan kodintöitä ja luoda perheelle myös yhteisiä hetkiä!

Kirkkoharjun koulun vanhempainyhdistys Kivat ry sai tammikuussa 2019 kokoukseen viestin koulun apulaisrehtori Maija Kylä-Setälältä. Koululla oli pohdittu aloitteen tekemistä Kirkkonummen kunnalle lasten hyvinvoinnin edistämiseksi paremmassa yhteistyössä kunnassa toimivien eri sidosryhmien välillä. Innoittajana tässä oli ollut Helsingin Sanomien artikkeli Islannin mallista, jolla nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöä oli saatu vähennettyä dramaattisesti, kun vanhempien asenne ja käytös muuttuivat. Koululla nähtiin, että haasteita on myös Kirkkonummella, mutta ei samassa mittakaavassa. Voisiko vanhempainyhdistykset miettiä asiaa ja sen edistämistä yhdessä?

Vanhempainyhdistykset tarttuvat haasteeseen

Suomenkielisten koulujen vanhempainyhdistyksen kokoontuivat ja kävivät aiheesta vilkkaan keskustelun. Pohdittiin Suomen ja Islannin eroja maantieteellisesti ja kulttuurillisesti, mikä on ollut ongelmien laajuus ja syvyys, ja onko tilanne meillä Kirkkonummella sama kuin Islannissa. Keskustelun lopputuloksena todettiin, että ajatus lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamisesta on hyvä, mutta sitova sopimuksellinen lähestyminen ei sovi Suomeen. Suosituksia voitaisiin kyllä lähteä pohtimaan. Sovittiin, että Kivat ry jatkaa asian valmistelua Kirkkoharjun koulussa. Suositusten sisältökeskustelua käytiin vanhempainyhdistyksen sisällä, ja niihin haettiin myös ammatillista näkemystä työstämällä niitä yhdessä koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Käytiin keskustelua kotiintuloajoista, riittävän unen määrästä sekä ravinnosta. Pohdittiin kodin töiden jakamista perheenjäsenten kesken, perheen yhteisen ajan merkitystä sekä nuorten ja vanhempien vastuita ja velvollisuuksia tässä kokonaisuudessa. Kesällä 2019 suositukset saatiin valmiiksi.

Suositusten aikajana ideasta tuotantoon

Nuorisovaltuustolta nuorten näkemys asiaan

Vanhempainyhdistykset olivat päättäneet kokouksessaan jo tammikuussa, että koska kyseessä on lapsia ja nuoria koskeva asia, siihen olisi hyvä saada näkemys myös heiltä. Syksyllä 2019 suositukset lähetettiin Kirkkonummen nuorisovaltuuston käsiteltäväksi ja kommentoitavaksi. Nuorisovaltuusto käsitteli asiaa 1½ tuntia kokouksessaan. Suosituksille tuli vihreää valoa ja evästyksenä tuli paljon kehitysehdotuksia, jotka sitten vanhempainyhdistykset käsittelivät yhteisessä kokouksessaan vuoden 2020 alussa. Suosituksia ja arjen ohjeita muokattiin palautteen perusteella. Kokouksessa myös todettiin, että suositukset kaipaisivat iloista ilmettä ympärilleen sekä ammattimaisen graafisen ilmeen. Matkan varrella tutustuttiin kuvittaja Elina Roiniseen, ja ennestään tunnettiin taittajana taitava Tuija Salonen. Elina lupautui kuvittamaan suositusten aihealueita ja Tuija lupasi taittaa materiaalin painokelpoiseksi.

Kohti suositusten julkaisua – koronasta huolimatta

Vanhempainyhdistykset päättivät painattaa suositusten lanseerausta varten ”postikortin”, jota voitaisiin jakaa vanhempainilloissa ja muissa koulujen tilaisuuksissa asian tunnetuksi tekemisessä. Päätettiin myös perustaa oma verkkosivu Rakkautta, Rajoja ja Rutiineja -teemalle vanhempainyhdistysten kotisivujen yhteyteen: www.kotijakoulu.fi/RRR . Sivut toteutti Tuija Savolainen verkkoon suunnitellun materiaalin pohjalta. Sivustolta löytyy aiheeseen liittyviä värityskuvia, joita opettajat toivoivat koulussa käytettäväksi, kun näistä asioista keskustellaan. Lisäksi sivustolta löytyy itse suositukset sekä iso joukko linkkejä ja vinkkejä eri harrastuksiin sekä muihin tietopalveluihin, joista voi ammentaa tietoa perheen arkeen, vaikeiden tilanteiden käsittelyyn ja sen sujuvuuteen.

Rakkautta, Rajoja ja Rutiineja -suositukset toteuttivat yhteistyössä Kirkkonummen suomalaisten koulujen vanhempainyhdistykset

Suositukset julkaistiin pienen kutsuvierasjoukon läsnä ollessa Kirkkoharjun koululla 24.11.2020. Tilaisuudessa oli edustettuna Kirkkoharjun koulun johto sekä oppilashuollon henkilökuntaa. Ilahduttavaa oli saada opetustoimenjohtaja Leena Kurki mukaan tilaisuuteen! Hän kiitti vanhempainyhdistyksiä hyvin tehdystä työstä, ja lupasi varmistaa tiedonkulun kouluihin rehtorikokouksen kautta. Suurin osa suomenkielisistä kouluista on lanseeraamassa suositukset koulun oppilaille ja heidän perheilleen nyt 2021 vuoden kevätkaudella. Kirkkoharjun koulu ottaa suositukset aktiiviseen käyttöön Jokirinteen oppimiskeskukseen muuton yhteydessä helmi-maaliskuun vaihteessa.

Vanhempainyhdistykset toivovat, että suositukset antaisivat perheille eväitä keskustella niistä hankalistakin aiheista yhdessä perheen kesken. Olisi hienoa, jos perheet löytäisivät suositusten kautta enemmän aikaa yhdessäoloon, yhteiseen tekemiseen sekä kotona että mukavien harrastusten parissa! Erityisesti toivotaan vanhemmilta ja huoltajilta panostusta nuorten tukemiseen opintiellä sekä yhteistä kasvatuskumppanuutta koulun kanssa.

PDF-tiedostoRRR-lanseeraustilaisuus_241120.pdf (1.2 MB)
Lanseeraustilaisuuden esitys