Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 2018

20.11.2018

GESTERBYN KOTI JA KOULU -YHDISTYS RY Vilhonkummuntie 4 02400 Kirkkonummi PÖYTÄKIRJA 17.9.2018 VUOSIKOKOUS

GESTERBYN KOTI JA KOULU -YHDISTYS RY Vilhonkummuntie 4 02400 Kirkkonummi PÖYTÄKIRJA 1(3) 17.9.2018 VUOSIKOKOUS

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Niemikorpi, sihteeriksi Paula Arminen, ääntenlaskijoiksi Johan Silfverberg ja Eeva Sääskilahti, pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Heikkinen ja Juha Loukola

3. Kokouksessa oli läsnä edustus kaikilta Gesterbyn koulun luokilta, kahta lukuun ottamatta. Opettajajäseniä oli paikalla kaksi. Kokouskutsu lähetettiin kaikille huoltajille. Osallistujalista löytyy liitteestä.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Esitettiin yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta

6. Vahvistettiin tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätettiin myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle.

7. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi lukuvuodelle 2018-2019 Mikael Ljungberg.

8. Hallituksen jäseniksi lukuvuodelle 2018-2019 valittiin Paula Arminen, Annika Malila, Eeva Sääskilahti, Suvi-Päivikki Rasi, Leena Heikkinen, Reetta Ulin, Rami Valkeinen, Anne Kaukinen ja Johan Silfverberg.

9. Muihin tehtäviin valittiin seuraavat henkilöt: Yhdistyksen rahastonhoitajaksi Niina Mäkelä-Hirvonen, Yhdistyksen internet-sivujen sekä Facebook-sivujen vastaavaksi Johan Silfverberg, Gesterbyn koulun sisäilmatyöryhmään Paula Arminen.

10. Yhdistyksen pienen koon takia sille ei valittu tilintarkastajia eikä varatilintarkastajia. Sen sijaan valittiin toiminnantarkastajaksi Mira Sorri ja varatoiminnantarkastajaksi Juha Loukola.

11. Yhdistys päätti olla keräämättä jäsenmaksua lukuvuonna 2018-2019.

12. Käytiin läpi ja vahvistettiin toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2018-2019.

13. Vahvistettiinn talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten. GESTERBYN KOTI JA KOULU -YHDISTYS RY Vilhonkummuntie 4 02400 Kirkkonummi PÖYTÄKIRJA 2(3) 17.9.2018 14. 15. Muut asiat - Keskusteltiin tiedonkulusta yhdistyksen ja kotien välillä. Päätettiin virallisen tiedon kulkevan luokkien yhdyshenkilöiden kautta vanhemmille sähköpostilla. Myös yhdistyksen nettisivuja ruvetaan päivittämään ahkerammin ja Facebookin kautta kerrotaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. - Päätettiin myös perustaa suljettu Facebook-ryhmä ideointiin ja ajatusten vaihtoon kaikille halukkaille vanhemmille.

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. Pöytäkirjan tarkastivat: