Toiminta-ajatus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on:  

  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä ja edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja kouluja niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • perehtyä koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
  • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
  • ylläpitää yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilös­töön sekä toimia yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa 

Yhdistys tekee:

  • Yhdistys käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita 
  • Yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille 
  • Yhdistys tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa 
  • Yhdistys järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia