Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelma 2018-2019

 

Masalan koti ja koulu -yhdistys ry
Kirkkonummi

1 (1)

NG, WS 16.8.2018
Toimintasuunnitelma 2018−2019
Vuosikokous pidetään Masalan koululla ma 10.9.2018 klo 18.00.


Yhdistys toimii Masalan koulun vanhempainyhdistyksenä tarkoituksenaan jatkaa sujuvaa yhteistyötä
koulun kanssa ja edistää vanhempien verkostoitumista.


Lukukaudella 2018–2019 yhdistys pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteistyössä muiden Masalan alueen
alakoulujen eli Kartanonrannan koulun ja Nissnikun koulun kanssa. Yhdistyksen edustajat osallistuvat
myös Kirkkonummen koulujen vanhempainyhdistysten yhteisiin tapaamisiin ja mahdollisuuksien mukaan
sitä kautta muotoutuvaan yhteistoimintaan.


Yhdistys järjestää 1.-4.-luokkalaisille varainkeruutapahtumina Halloween-diskon ja Wappu-discon.
Mahdollisuuksien mukaan yhdistys kerää varoja myös muilla tavoin.


Yhdistys lahjoittaa Reilun kaverin stipendit koulunsa päättäville oppilaille. Kuudensien luokkien oppilaat
äänestävät stipendien saajat joukostaan. Mahdollisuuksien mukaan jaetaan myös muita stipendejä.
Yhdistys välittää myös yritysten lahjoittamia stipendejä.


Yhdistys järjestää oppilaille liikuntamahdollisuuksia sekä tarjoaa kulttuurielämyksiä varojensa puitteissa
ja mahdollisuuksien mukaan. Talvella pidetään Peuramaapäivä tai vastaava liikuntapainotteinen
tapahtuma.


Yhdistys seuraa aktiivisesti Masalan koulun toimintaa sekä ottaa kantaa Masalan alueen kouluruokailua
ja koulujen siivousta sekä oppilaiden hyvinvointia koskeviin asioihin.


Yhdistys on yhteydessä Kirkkonummen kuntaan ja muihin toimijoihin koululaisten asioita koskevassa
päätöksenteossa. Yhdistys seuraa, että koulumatkakuljetukset hoituvat turvallisesti ja että
iltapäiväkerhopaikkoja on tarjolla riittävästi. Yhdistys osallistuu ja ottaa kantaa Masalan alueen
kehittämistä koskeviin suunnitelmiin siinä määrin kuin ne koskevat koulua ja sen oppilaita.


Yhdistys järjestää yhteistyössä koulun kanssa avoimien ovien päivän sekä syksyllä että keväällä.
Tuolloin vanhemmat pääsevät tutustumaan tavalliseen koulupäivään ja voivat halutessaan osallistua
myös maksulliseen kouluruokailuun.


Johtokunta esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi vapaaehtoisen jäsenmaksun keräämistä.