Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelma 2020-2021

 

Masalan koti ja koulu -yhdistys ry
Kirkkonummi

Vuosikokous pidetään Masalan koululla 10.9.2020

 

Yhdistys toimii Masalan koulun vanhempainyhdistyksenä tarkoituksenaan jatkaa sujuvaa yhteistyötä koulun kanssa ja edistää vanhempien verkostoitumista.

 

Lukukaudella 2020-2021 yhdistys pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteistyössä muiden Masalan alueen alakoulujen eli Kartanonrannan koulun ja Nissnikun koulun kanssa. Yhdistyksen edustajat osallistuvat myös Kirkkonummen koulujen vanhempainyhdistysten yhteisiin tapaamisiin ja mahdollisuuksien mukaan sitä kautta muotoutuvaan yhteistoimintaan.

 

Yhdistys on yleensä vuosittain järjestänyt 1.-4.-luokkalaisille varainkeruutapahtumina Halloween-diskon ja Wappu-discon. Korona-tilannetta seurataan ja sen vuoksi todennäköisesti syyslukukaudella ei voida järjestää isoa diskotapahtumaa. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys kerää varoja myös muilla tavoin.

 

Yhdistys lahjoittaa Reilun kaverin stipendit koulunsa päättäville oppilaille. Kuudensien luokkien oppilaat äänestävät stipendien saajat joukostaan. Mahdollisuuksien mukaan jaetaan myös muita stipendejä. Yhdistys välittää myös yritysten lahjoittamia stipendejä.

 

Yhdistys järjestää oppilaille liikuntamahdollisuuksia sekä tarjoaa kulttuurielämyksiä varojensa puitteissa ja mahdollisuuksien mukaan. Talvella pidetään talviliikuntapäivä tai vastaava liikuntapainotteinen tapahtuma.

 

Yhdistys seuraa aktiivisesti Masalan koulun toimintaa sekä ottaa kantaa Masalan alueen kouluruokailua ja koulujen siivousta sekä oppilaiden hyvinvointia koskeviin asioihin.

 

Yhdistys on yhteydessä Kirkkonummen kuntaan ja muihin toimijoihin koululaisten asioita koskevassa päätöksenteossa. Yhdistys seuraa, että koulumatkakuljetukset hoituvat turvallisesti ja että iltapäiväkerhopaikkoja on tarjolla riittävästi. Yhdistys osallistuu ja ottaa kantaa Masalan alueen kehittämistä koskeviin suunnitelmiin siinä määrin kuin ne koskevat koulua ja sen oppilaita.

 

Yhdistys järjestää yhteistyössä koulun kanssa avoimien ovien päivän yleensä sekä syksyllä että keväällä. Tuolloin vanhemmat pääsevät tutustumaan tavalliseen koulupäivään ja voivat halutessaan osallistua myös maksulliseen kouluruokailuun. Syksyn avoimien ovien päivää ei välttämättä pystytä korona-syistä järjestämään.

 

Johtokunta esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi vapaaehtoisen jäsenmaksun keräämistä.

 

Toimintakertomus 2019-2020

 

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat:

 

Katja Kalander

Soile Viiala

Mari Hirvonen

Eeva Mikkola, sihteeri

Sanna Norra, rahastonhoitaja

Kalle Varjola, varapuheenjohtaja

Stiina Vuorio, puheenjohtaja

 

Masalan koulun edustajina kokouksiin osallistui Hanna-Riikka Koliseva.

Toiminnantarkastajina toimivat Nina Granqvist ja Tytti Ruotsalainen.

 

TOIMINTAVUOSI

Kokoukset

Vuosikokous pidettiin Masalan koululla 11.9.2019 klo 18.00.

Johtokunta kokoontui syyskaudella 4 kertaa sekä kevätkaudella 2 kertaa, ennen COVID-19 viruksen takia tullutta toimintataukoa. Yhteensä pidettiin 6 kokousta.

Kokousten lisäksi johtokunnan toimintaa hoidettiin sähköpostitse ja Whatsappilla. Tiedotusta vanhemmille hoidettiin Wilma-järjestelmän kautta. Myös yhdistyksen netti- ja facebooksivuilla tiedotettiin tulevista tapahtumista.

Yhdistyksellä on kotisivut: http://www.kotijakoulu.fi/masalan-koti-ja-koulu-yhdistys/

Toimintakauden tapahtumia

Yhdistyksen edustaja osallistui koulun johtokunnan palavereihin sekä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän palavereihin.

Yhdistys järjesti yhteistyössä koulun kanssa avoimien ovien päivät syksyllä ja keväällä. Näinä päivinä vanhemmat saivat tulla seuraamaan opetusta luokkiin.

Yhdistys järjesti Halloween-aiheisen diskon 31.10.2019 oman koulun 1.-4.-luokkalaisille.

Yhdistyksen edustajia osallistui Masalan alueen vanhempainyhdistyksien yhteispalavereihin syksyllä ja keväällä, sekä Kirkkonummen vanhempainyhdistysten yhteisiin kokouksiin.

Yhdistys keräsi rahaa myymällä Masalan koulun oppilaiden suunnittelemia joulukortteja.

Yhdistys järjesti valokuvauksen. Kuvaajana oli Fokusoiva Oy.

Yhdistyksen oli tarkoitus osallistua lasten urheilupäivään Lähi-Tapiola Sport Centerissä sekä koulun tiloissa, mutta tapahtuma peruttiin COVID-19 pandemian takia. Tämän takia myös keväälle suunniteltu disko peruttiin.

Stipendit jaettiin seuraavasti – periaatteena, että jokaiselle luokka-asteelle tulee stipendejä:

1.-2. luokkalaisille lukustipendinä kirjat, 6 kpl (1 kirja/luokka)

3.-4. luokille lukustipendinä lahjakortti kirjakauppaan 5 kpl x 20 € (1/luokka)

Liikuntastipendi, lahjakortti InterSportiin 3 kpl x 30 €

KKY:n reilu kaveri –stipendi (3- ja 4.luokat, 10€) (oppilaat äänestävät)

2 kpl 3lk

2 kpl 4lk

1 kpl 3-4lk

KKY:n stipendi taito- ja taideaineissa menestyneelle

2 x 20e 3.-5.luokkien oppilaat

KKY:n stipendi matematiikassa ja luonnontieteissä ansioituneelle

2 x 20e, 3.-5.luokkien oppilaat

6 luokat:
KKY:n stipendi taito- ja taideaineissa menestyneelle (2 x 20€)
KKY:n stipendi matematiikassa ja luonnontieteissä ansioituneelle (2 x 20€)
KKY:n reilu kaveri –stipendi (2 x 20€)

Yhteensä 250 € rahastipendejä, 190€ lahjakorttistipendejä. Kirjat stipendeihin saatiin lahjoituksena.

Talous

Toimintakaudella 2019−2020 ei kerätty jäsenmaksua, mutta oppilaiden vanhemmille tarjottiin mahdollisuutta maksaa vapaaehtoinen kannatusmaksu. Rahaa kerättiin myös myymällä Masalan koulun oppilaiden suunnittelemia joulukortteja. Pääasiallisesti toiminta katettiin diskosta saaduilla tuloilla sekä kunnan avustuksella. Suurimmat menoerät olivat oppilaille järjestetyt teatteri, konsertti, URSAn planetaariovierailu koululla, stipendit sekä koripallotelineen että pihavälineiden hankkiminen. Yhdistykseltä oli jäänyt edellisellä toimintakaudella hankintoja tekemättä, joten näitä toteutettiin sovitusti tällä toimintakaudella, tästä syystä tilikausi 2019-2020 on alijäämäinen.