Toimintasuunnitelma

Kantvikin koti-ja kouluhdistys on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Yhdistys järjestää Kantvikin koulun oppilaille ja perheille yhteistä mukavaa toimintaa. Kaikkien tapahtumien tuotto käytetään lyhentämättömänä oppilaiden hyväksi.

Kantvikin Koti- ja kouluyhdistyksen toimintasuunnitelma 2017-2018 

 • Jatketaan Aku Ankka -lehtien tilausta.
 • Kustannetaan palloja välituntikäyttöön
 • Järjestetään kaksi viikoittaista sählyvuoroa koulun salissa.
 • Organisoidaan koululaisten ja henkilökunnan valokuvaus.
 • Kustannetaan kuljetukset talviurheilupäivään koulun oppilaille ja henkilökunnalle sekä osallistutaan tapahtuman toteuttamiseen tarpeen mukaan.
 • Kustannetaan Kantvikin koulun KivaKoulu-lisenssi
 • Pyritään järjestämään presidentinvaalien vaalikahvibuffetti 18.1 ja mahdollinen toinen vaalikahvibuffetti 11.2 vaalipäivänä. 
 • Järjestetään koululaisille konsertti tai muu kulttuuri tapahtuma keväällä, rahatilanteen niin salliessa.
 • Kustannetaan koululaisille stipendejä jaettavaksi kevätjuhlassa.
 • Ylläpidetään aktiivista tiedotusta ja keskustelua kaikilla käytössä olevilla kanavilla (meili, FB, nettisivut, whatsapp) sekä hallituslaisten kesken, että vanhemmille ja koulun suuntaan.
 • Toimitaan linkkinä vanhempien ja koulun välillä.
 • Pyritään rahoittamaan muitakin koululaisille suunnattuja tapahtumia ja välineistöä yhdistyksen tai koulun toiveiden mukaan ja rahatilanteen niin salliessa.
 • Pyritään kasvattamaan tietoisuutta yhdistyksestä ja saamaan lisää jäseniä.

Kantvikin Koti- ja kouluyhdistyksen toimintakertomus 2016-2017

Lukuvuosi 2016-2017 oli Kantvikin Koti- ja Kouluyhdistyksen kuudestoista toimintavuosi.

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Katja Lisko, varapuheenjohtaja Maria Hietto, sihteeri Satu Kauppila, rahastonhoitaja Päivi Tolkki, opettajajäsen Nina Neuman, Päivi Malmsten, Marianne Ovaskainen, Pauliina Unkeri ja Elina Haavisto.

Toiminnantarkastajana toimi Rafik Neuman ja varatoiminnantarkastajana Vesa Lisko.

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, ja sen lisäksi asioista käytiin vilkasta keskustelua meili- ja watchapp -listoilla.​

 • Järjestettiin kunnallisvaalien vaalikahvila toukokuussa 2017.

 • Järjestettiin viikoittainen sählyvuoro miehille koulun liikuntasalissa.

 • Kustannettiin koulun kirjastoon Aku Ankan lehtitilaus.

 • Kustannettiin KivaKoulu -toiminnan (Kiusaamisen Vastainen ohjelma) materiaali.

 • Hankittiin koululle kaksi headsettiä (mikrofonia) helpottamaan koulun juhlien järjestämistä.

 • Järjestettiin oppilaiden ja henkilökunnan valokuvaus.

 • Järjestettiin koulun liikuntapäivä Linlon ulkoilualueella toukokuussa 2017. Yhdistys kustansi kuljetuksen ja hankki tarjoilut (osittain ostettuna ja osittain saatiin sponsoritukea).

 • Järjestettiin ja kustannettiin Teatteri Rollon esitys oppilaille koulun tiloissa huhtikuussa 2017.

 • Kustannettiin oppilaiden stipendit ja jäätelöt kevätjuhlaan.


Kantvikin koti-ja kouluyhdistyksen toimintakertomus 2015-2016

Hallitukseen kuuluivat Puheenjohtaja Maria Hietto, Varapuheenjohtaja Virpi Miettinen, Sihteeri Satu Kauppila, Rahastonhoitaja Päivi Tolkki, Opettajajäsen Nina Neuman, Päivi Malmsten, Jaana Kiuru, Marianne Ovaskainen ja Katja Lisko. Toiminnantarkastajana toimi Minna Konu.

Toimintavuoden 2015-206 tapahtumat ja avustukset

 • Koulun vanhempainillan kahvilan järjestäminen syyskuussa 2015.
 • Järjestettiin viikoittainen miesten sählyvuoro Kantvikin koulun salissa.
 • Lehtitilaukset koulun kirjastoon: Aku Ankka ja Koululainen.
 • Hankittiin palloja oppilaiden välituntivälineiksi ja liikennetyökirjoja opettajien ohjeistukseksi. 
 • Oppilaiden ja henkilökunnan valokuvauksen järjestäminen.
 • Talvipäivä Peuramaalla tapahtuman sponsorointi.
 • Konsertti oppilaille koulun tiloissa toukokuussa 2016 kustantaminen.
 • Tsemppari stipendien hankkiminen ja jakaminen keväällä 2016 sekä jäätelöiden hankkiminen oppilaille kevätjuhlaan

Kantvikin koti-ja kouluyhdistyksen toimintakertomus 2014-2015

 • Tsemppari stipendien jakaminen keväällä 2015
 • Oppilaskunnan kevätretken tukeminen
 • Oppilaiden talvisten välituntivälineiden hankkiminen, mm. pulkat
 • Talvipäivä Peuramaalla tapahtuman sponsorointi
 • Maksaa oppilaille lukuvuoden aikana konsertti- tai teatteriesityksen
 • Vaalikahvila 19.4.2015
 • Lehtitilaukset koulun kirjastoon: Aku Ankka ja Koululainen

Kantvikin koti-ja kouluyhdistyksen toimintakertomus 2013-2014

 • Tsemppari stipendien jakaminen keväällä 2014
 • Oppilaskunnan kevätretken tukeminen
 • Vaalikahvila 25.5.2014
 • Talvipäivä Peuramaalla tapahtuma
 • Wapputempaus 29.5.2014
 • Ulkoliikuntavälineiden hankkiminen
 • Lehtitilaukset koulun kirjastoon: Aku Ankka, Koululainen, Lemmikki
 • Käsidesit luokkiin