Toimintasuunnitelma

Kantvikin koti-ja kouluhdistys on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Yhdistys järjestää Kantvikin koulun oppilaille ja perheille yhteistä mukavaa toimintaa. Kaikkien tapahtumien tuotto käytetään lyhentämättömänä oppilaiden hyväksi.

Kaikki koulun oppilaiden huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan! Vuosikokouksen ajankohdasta tiedotetaan koulun tiedotteessa. 

Kantvikin Koti- ja kouluyhdistyksen toimintasuunnitelma 2023-24 

 • Järjestetään koulun salissa yksi viikoittainen urheiluvuoro huoltajien käyttöön.
 • Kustannetaan kuljetukset koulun toivomaan urheilu- tai kulttuuritapahtumaan koulun oppilaille ja henkilökunnalle, sekä osallistutaan tapahtuman toteuttamiseen tarpeen ja resurssien mukaan.
 • Autetaan koulua Huomaa Hyvä -toiminnan tai muun vastaavan toiminnan materiaali- tai muissa hankinnoissa koulun toiveiden mukaisesti.
 • Kustannetaan koulun toivomia välineitä välituntikäyttöön.
 • Tarjotaan koululle lehtitilausmahdollisuutta, esim. Lasten Hesari.
 • Järjestetään koululaisille näytelmä tai muu kulttuuritapahtuma, rahatilanteen niin salliessa.
 • Kustannetaan koululaisille stipendejä sekä jäätelöt jaettavaksi kevätjuhlassa.
 • Ylläpidetään aktiivista tiedotusta ja keskustelua kaikilla käytössä olevilla kanavilla (meili, FB, nettisivut, whatsapp, reppuposti) sekä hallituslaisten kesken, että huoltajille ja koulun suuntaan.
 • Toimitaan linkkinä huoltajien ja koulun välillä.
 • Pyritään rahoittamaan muitakin koululaisille suunnattuja tapahtumia ja välineistöä yhdistyksen tai koulun toiveiden mukaan ja rahatilanteen niin salliessa.
 • Pyritään kasvattamaan tietoisuutta yhdistyksestä ja saamaan lisää jäseniä.